F-prot Update

Daha önce BURADA kurulumunu anlatmıştım.Şimdi virüs databasemizi update edelim.
Önce bilgisayarda ara ile f-prot aratın.Bende /usr/local içinde,büyük olasılıkla sizde de aynı yerdedir.
Konsol açın ve cd /usr/local/f-prot/tools yazın;
[root@localhost ~]# cd /usr/local/f-prot/tools/
Buradayken ;
[root@localhost tools]# ./check-updates.pl yazıp entere basın.
fp1

Önce dosyaları indirecek ve sonra gerekli klasöre taşıyacak.

fp2
fp3

Hepsi bu kadar.