CHMOD ayarının 777 yapılması

Yine 777 yapılması.

755 Yapılması

CHMOD ayarlı olmadığından localhosttaki MyBB kurulumu başlıyamıyor.Önce Chmod ayarlarını 777 yapalım,kuruluma devam edelim.

/opt/lampp/htdocs açıyoruz ve MyBB klasörünün özelliklerini görüyoruz.

MyBB özelliklerini bu şekilde ayarlayıp(777) tamam butonuna tıklıyoruz.

Görüldüğü gibi artık MyBB kurulumuna devam edebiliriz.

Kurulumu yaptık ve yönetici olarak giriş yapalım.

Artık MyBB yi localhostta deniyebiliriz.